TNS Gallup gennemfører de store officielle undersøgelser af danskernes forbrug af radio og tv

Vores målinger af danskernes tv-sening og radiolytning muliggør detaljeret analyse og planlægning af programflader og reklamekampagner. Målingerne bruges af både radio- og tv-stationer og reklamebranchen.

 • Gallup TV-meter

  Målingen i Gallup TV-meter er blandt verdens mest avancerede.

  Det faktiske tv-forbrug i Gallup TV-meter-panelet registreres sekund for sekund, døgnet rundt, hele året. Det gør det muligt at trække dugfriske seertal hver dag.

  Resultaterne bruges af programlæggere i tv-branchen til at forbedre programfladen og af de kommercielle kanaler til at fastlægge spotpriser. Reklamebranchen bruger analyser af data til at planlægge annoncering og kontrollere antallet af eksponeringer.

  Gallup TV-Meter rapporteres i InfoSys. InfoSys er et specialudviklet software, der sætter brugerne i stand til at analysere data. MediaService gennemfører kurser og yder support i brugen af Infosys.

  Hver mandag udgiver TNS Gallup en pressemeddelelse med informationer om tv-seningen i den forgangne uge.

 • Seer-Undersøgelsen 2017


  Den Nye Seer-Undersøgelse

  Den 1. januar 2017 går den nye Seer-Undersøgelse i gang i Danmark. Undersøgelsen vil skabe mere nøjagtige seertal baseret på flere datakilder. Dermed vil den være et farvel til tv-meter undersøgelsen med sin ”single source” tilgang til målingen.

   

  Seertal i den digitale tidsalder

  TV-sening foregår på mange forskellige enheder i dag og gennem forskellige distributionsformer. Dette skaber udfordringer i forhold til målingen, fordi det traditionelle tv-meter fastgjort til et tv-apparat ikke længere er tilstrækkeligt til at måle alt tv-seningen.

  Parterne bag den nye Seer-Undersøgelse har sammen med Kantar Gallup derfor valgt at udvide målingen til at inkludere nye indsamlingsmetoder for online sening af tv-indhold. De nye datakilder består af to digitale paneler, Det Digitale Meterpanel og Webprofil panelet, samt Census Data.

  Samtidigt med at den nye Seer-Undersøgelse introducerer nye måder at gøre tingene på, fastholder den tv-meter panelet til måling af traditionel tv-sening.

  Hver dag vil data blive indsamlet fra alle fire datakilder og fusioneret sammen, således at seertallene bliver rapporteret mere nøjagtigt i forhold til hvad vi kan i dag. Tilføjelse af de digitale paneler betyder også, at universet bliver udvidet fra tv-husstande til også at omfatte husstande og personer uden tv-apparater.

   

  Digitalt Meterpanel

  Dette nye panel består af mindst 1000 personer og vil måle alt deres sening af tv-indhold på PC/laptop, tablets og smartphones. Deltagerne i panelet bliver løbende rekrutteret og panelet vedligeholdt med samme høje standarder som tv-meter panelet. Det betyder, at panelet er repræsentativt for Danmarks online befolkning.

   

  Webprofil Panel

  Dette panel består af over 25.000 personer og er en cookiebaseret måling – den anvender førsteparts cookies som er stærke i forhold til identifikation af brugeren. Her vil brugernes adfærd i forbindelse med online forbrug af tv-indhold blive registreret og styrken er, at med det store datagrundlag får vi afdækket mangfoldigheden i det digitale forbrug.

   

  Censusdata

  Ordet ”Census” bruges typisk i forbindelse med en totaltælling, f.eks. af en hel befolkning. Her bruger vi ordet i forbindelse med en total optælling af alt indhold, der er tagget. ”Tagging” er et udtryk for at seningen kan identificeres korrekt og kan sammenlignes med et klistermærke, der bliver sat på den digitale fil. Totaloptællingen sker på enhedsniveau, dvs. til forskel fra et Digitale Meter Panel og Webprofil Panelet er det en ren trafikmåling. Censusdata er den tredje og sidste kilde, der bruges i Seer-Undersøgelsen for at måle forbruget af tv-indhold set online.

   

  Basispanelet

  Basispanelet består af 1200 husstande svarende til 2600 personer og vil måle de traditionelle tv-sening, der sker på tv-apparater og Smart TV. Dette panel er ryggraden i den nye Seer-Undersøgelse, da online seningen fra de tre nævnte kilder bliver fusioneret oven på individer i basispanelet. Udvælgelsen og vedligeholdelse af Basispanelet vil følge internationale standarder for guldstandard paneler og derved sikre en repræsentativitet af alle tv-husstande i Danmark.

   

  Datafusion

  Seertallene bliver resultatet af en datafusion, hvor sening fra de 3 digitale online kilder bliver ”limet” ovenpå den traditionelle tv-sening. Datafusionen i Seer-Undersøgelsen bliver gjort ved hjælp af en statistisk anerkendt ”donor” og ”modtager” matching-metode, som også anvendes også i andre seertals-undersøgelser internationalt, f.eks. har Norge brugt datafusion i deres officielle seertal siden 2014.

   

  Kontakt

  Ved yderligere spørgsmål til de nye seertal, kontakt venligst Frank Klausen, direktør TV-Meter, på 39272727 eller Alexander Nielsen, TV 2, Formand for Styregruppen for den nye Seer-Undersøgelse i Danmark, på 61931569.

 • Gallup Radio-Meter og Gallup Lokalradio Index

  Danskernes radiolytning måles løbende i en kombination af en elektronisk måling, Gallup Radio-Meter, samt en telefonbaseret måling, Gallup Lokalradio Index.

  Lytningen af de landsdækkende stationer i Gallup Radio-Meter måles på minut-, program- og spotniveau. Lytningen registreres automatisk hos medlemmerne af panelet gennem elektroniske målere, der opfanger et ikke hørbart signal. Signalet udsendes af de radiostationer, der deltager Gallup Radio-Meter.

  Gallup Lokalradio Index måler lytningen for lokalradiostationerne i Danmark og indsamles ved hjælp af telefoninterviews. Lytningen registreres på kvartersniveau og indeholder informationer om danskernes radiolytning i går, nedbrudt på tidspunkter, steder og radiostationer.

  Gallup Radio-Meter rapporteres i InfoSys, mens Gallup Lokalradio Index rapporteres i SuperNova. InfoSys og SuperNova er begge specialudviklet software, der sætter brugerne i stand til selv at analysere data. MediaService gennemfører kurser og yder support i brugen af Infosys og SuperNova.

  Hver onsdag udgiver TNS Gallup en pressemeddelelse med informationer om radiolytningen på de landsdækkende stationer i den forgangne uge. I januar, april, juli og oktober udsendes en pressemeddelelse med informationer om radiolytningen på de regionale og lokale stationer.